Tjänster

 1. Kärnkrafts området
  Transporter av UF6, UO2, Kärnavfall och kontaminerade utrustningar för service och oförstörande provning. Tillhanda hålla med IP2 containers och special designade trailers för dessa transporter.
 2. Övriga radioaktiva transporter
  Isotoper inom processindustrin. Isotoper och röntgenutrustningar inom sjukvården. Isotoper och små mängder kärnämne inom forskningen. Kalibreringspreparat mellan myndigheter.
 3. Administration
  Vi har utvecklat ett webbaserat system för att skapa dokumentationen som behövs vid en transport av radioaktivt material. Detta system kan användas fritt av våra kunder.
 4. Assistera
  Vid ansökningar av import, export och transporttillstånd hos behörig myndighet.
 5. Utreda
  Våra säkerhetsrådgivare kan rekomendera och assistera i regelfrågor vid förpackning och lastsäkring av radioaktivt material.